KPPT, z.s., IĆO 03787532 kppt@email.cz 773 552 419 - Veronika Palová, 737 960 045 - Michaela Paulíčková, 723 666 867 - Helena Krejčí

DOGMARATON 2017

foto dogmaraton 2017

výsledková_listina-baby

výsledková_listina-short

výsledková_listina-maraton

Zveme Vás na 2. ročník Svitavského dogmaratonu.

Poznejte s námi krásy přírody v okolí Svitav. Nemáme tu sice extra hory ani extra doly, ani rozsáhlé lesy, ale máme tu spoustu nádherných koutků, vyhlídek a stezek, které jinde nepotkáte. Konec konců, můžete si být jisti, že se zde potkáte se spoustou skvělých pejskařů z různých částí naší země.

Trasy (vždy +-5 km):

Baby (cca 10 km)
Short (cca 20-25 km) – ženy (SW), muži (SM)
Dogmaraton (cca 42 km) – ženy (SW), muži (SM)

Základna: FOTBALOVÉ HRIŠTĚ KOCLÍŘOV (mapa zde: 49.7755294N, 16.5235069E) nocování možno ve stanu, autě.

Přihlašovat se můžete zde: přihláška na DOGMARATON 
Přihlášení je kompletní až po připsání platby.

Platba:
převodem na transparentní účet KPPT, z. s. 2500756794 / 2010, variabilní symbol 92017, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení psovoda, připsání platby můžete sledovat na https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2500756794

Startovné:
Baby 50,-
Short 150,-
Dogmaraton 200,-

Startovné je po zaplacení nevratné, lze vyslat náhradníka. Při přihlášení po uzávěrce se platí startovné o 50,- Kč vyšší. Uzávěrka je 26. 8. V případě, že máte zájem o pamětní šátek, pošlete spolu s platbou i platbu za šátek ve výši 120,- Kč, nezapomeňte uvést barvu šátku. ŠÁTEK MOŽNO OBJEDNAT NEJPOZDĚJI DO 8.8.2017.

Start: sobota 2. 9. 2017 od 7,30 – 9,00 hod

Závodníci v tomto časovém okně startují v libovolném pořadí v časovém intervalu nejméně 1 minuty, čas startu jim bude vyznačen na startovní kartu.

Akce není součástí MČR.

Obecné podmínky účasti:
Platné očkování psa proti vzteklině, pes musí být zdravý!
Start bude povolen pouze za dodržení všech ustanovení zákona. č.246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č.77/2004 Sb. v platném znění. Každý účastník ručí za škody způsobené svým psem.
Pes musí být po celou dobu závodu na vodítku (šňůře atp.), volný pohyb psa není možný! Pes nebude závod absolvovat na ostnatém ani škrtícím obojku, nejlépe bude vybaven postrojem a klasickým obojkem pro případ, že by se postroj cestou pokazil.
Závodníci jsou při závodu odkázáni sami na sebe, vstupují do něj na vlastní nebezpečí.
Závodník, který odstoupí z trasy, je povinen o tom telefonicky nebo osobně informovat pořadatele. Odvoz z trati za poplatek 50-150 Kč na požádání závodníka (dle vzdálenosti) pouze v čase 8 – 20 hod.
V případě vážnějšího zranění psovoda, volejte ihned 155. V případě zranění psa, volejte organizátorům, kteří pro akci zajistili veterinární pohotovost.

Závodník mladší 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.
Závodníci ve věku 15 – 18 let předloží u prezence písemný souhlas zákonného zástupce.
Pes závodící v DOGMARATONU musí být starší 1 roku.
Ohleduplné chování k přírodě a ostatním účastníkům je pro účastníky samozřejmost.
Případné protesty, návrhy diskvalifikace účastníků atp. je nutné nahlásit pořadateli nejpozději do 7:00 v neděli 3. 9. 2016.
Zahraniční účastníci platí původní startovné až na místě.

Briefing pro účastníky DOGMARATONU proběhne v pátek 1. 9. 2017 v prostorách posezení u fotbalového hřiště v Koclířově, zde proběhne veterinární přejímka, kontrola povinné výbavy, předání mapy, itineráře, informace o kontrolních bodech, možnostech zchlazení a napojení psa, občerstvení, trase všeobecně, ad.
Pro SHORT a BABY se briefing nekoná, účastníci obdrží itinerář a výřez mapky při prezenci v sobotu 2. 9. 2017.

Kontrolní body:
Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si závodník do startovací karty označí návštěvu kontrolního bodu. Alespoň na jednom kontrolním bodu bude „živá kontrola“, v tomto místě bude možno doplnit zásoby vody. Náhodné kontroly se zaměří zejména na dodržování zákazu volného pohybu psů v závodě a na kontrolu povinné výbavy.
Povinná výbava (Může být kontrolována na startu, kdekoli na trati i po příchodu do cíle)
– platí pro trasu DOGMARATON:
– lékárnička (1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie),
– strava a pití pro člověka (pití v odlišné nádobě než voda pro psa),
– strava a min. 1 litr vody pro každého psa, se kterým účastník startuje, miska pro psa,
– čelová svítilna nebo baterka,
– mapa, itinerář a startovací karta, které dostanete při prezenci,
– dvě botičky pro každého psa, se kterým vyrazí účastník na trať,
– mobil,
– reflexní prvky.

Doporučená výbava:

Pro trasu DOGMARATON:

– doporučujeme náhradní baterie do čelovky, nabíječku či náhradní baterii do mobilu,
– dle uvážení bivakovací potřeby (stan, karimatka, alumaka…), pláštěnka.

Pro trasy SHORT, BABY:

– pitný režim pro psovoda a psa, náplasti, mobil, pláštěnka

Zahraničním účastníkům doporučujeme uzavřít pojištění léčebných náhrad!

Ubytování:
Ve vlastním stanu, autě.
Sociální zázemí: 2x sprcha, toalety.

Občerstvení zajištěno v bufetu.
Vyhlášení výsledků:
DOGMARATON …….. neděle v 9 hod.
SHORT …………………. sobota v 18 hod
BABY …………………. sobota ve 14 hod
(uvedené časy jsou orientační a mohou se měnit, podle toho, kdy závodníci dorazí do cíle)
Ceny si budou účastníci přebírat výhradně osobně v době určené pořadatelem. Kdo se vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny. Vyzvednout či zaslat poštou lze pouze pamětní listy.
Odpovědnost účastníka:
Účastník je plně zodpovědný za chování své a svého psa po celou dobu konání akce, a to jak na trati, tak v prostoru ubytování. Je striktně zakázáno používat fyzického pobízení a bolest působících pomůcek. Účastník je povinen poskytnout psu v případě potřeby první pomoc a vyhledat pomoc nejbližšího veterinárního lékaře. Pokud to vyžaduje zdravotní stav psa, musí jej z akce vyřadit. V takovém případě není účastník klasifikován. Účastník je povinen ohlásit pořadateli že odstupuje z konání akce a opouští trať, nebo místo konání. Trestání psů – fyzické trestání psů je zakázáno.

Diskvalifikace: V případě minutí kontrolního bodu nebo při hrubém zacházení se psem.

foto dogmaraton 2017

výsledková_listina-baby

výsledková_listina-short

výsledková_listina-maraton