KPPT, z.s., IĆO 03787532 kppt@email.cz 773 552 419 - Veronika Palová, 737 960 045 - Michaela Paulíčková, 723 666 867 - Helena Krejčí

Dornova metoda pro psy

Ošetření psa Dornovou metodou

terapeut: Ing. Michaela Paulíčková

Cena ošetření pro nečleny 200 Kč, pro členy 100 Kč.

Co je Dornova metoda?

Jedná se o jemnou manuální techniku, při které dochází k ošetření opěrného aparátu a regulaci chybných postavení kostí a kloubů za pohybu ošetřovaného. Je to celostní a celotělová terapie, která však neslouží k diagnostice (pokud má zvíře pohybový problém je nutné nejdříve vyšetření veterinárním lékařem a jeho souhlas s ošetřením). Při ošetření se nezaměřuje na problémová místa.

Na co všechno má vliv Dornova metoda

Souběžně s navrácením kostí do správné polohy dochází k ošetření okolních tkání a nastává zlepšení funkcí celého těla. Tento efekt se projevuje na pojivových tkáních, svalech, podkoží, kůži, dokonce i na funkci orgánů.  Při terapii dochází ke zlepšení proudění lymfy a krve a dochází k uvolnění svalového napětí. Nastává zlepšení funkce látkové výměny a rychlejší regenerace tkání, ale i například nervových drah. Na buněčné úrovni nastává obnova proudění energií, čímž jsou buňky více zásobeny kyslíkem a živinami.

Stavy, při kterých nesmí být zvíře ošetřeno:

  • zlomeniny kostí
  • teplota nad 39°C
  • akutní revmatický stav
  • tetanus
  • otevřená rána, píštěl, vředy
  • akutní zánětlivý stav (střeva, žíly, klouby, orgány)
  • zhmoždění a narušení stavu
  • rakovina
  • březost
  • akutní virové, infekční onemocnění

Princip terapie

Andrea Dunová sestavila metodiku Dornovy metody pro psy, která přesně definuje provádění hmatů v daném sledu. Je zajištěno ošetření všech pojivových tkání a kloubních spojení. S klouby se pracuje mechanicky, kdy dochází také k uvolnění fascií. Svaly jsou na kosti upnuty šlachami, takže pohybem svalů je zapojena do práce i celá kosterní soustava v aktivní spolupráci. Terapeut aktivním pohybem přirozeně manipuluje tělem ošetřovaného zvířete a pomocí dlaně či prstů jemným tlakem působí na klouby a kosti, tím je usazuje a vrací do fyziologické polohy.

Co je dobré vědět před ošetřením

Dornova metoda je vhodná pro všechny psy jakéhokoliv věku (i štěňata). Je vhodné, aby pes před ošetřením nebyl nakrmen minimálně 2 hodiny. Před zahájením samotného ošetření, je třeba vyplnit kartu pacienta, která obsahuje dotazník o zvířeti. Jedním z důležitých bodů je anamnéza, která může dopředu upozornit na místo, kde se bude nacházet posun kostí. Také je nutný souhlas majitele psa s ošetřením stvrzený podpisem majitele (příp. zákonným zástupcem). Ošetření jako takové trvá přibližně hodinu. Je dobré, pokud zvíře zvládá základy manipulace, ošetření je pak více účinné, jelikož je pes méně stresovaný a více se uvolní. V případě pohybových problémů je nutné nejdříve podstoupit veterinární vyšetření, před ošetřením doložit rentgen, či souhlas veterinárního lékaře s ošetřením.

Klidový režim po ošetření

Po ošetření zvíře může být unavené, mít zvýšenou teplotu, být bolestivé, to se děje v důsledku uvolnění fascií a následného uvolnění toxinů z tkání. Zvíře také může průjmovat, nadměrně močit, výjimečně i zvracet, jelikož se zvýší činnost jater, ledvin, střev (obzvlášť při posunu obratlů), plic a kůže. Z toho důvodu je důležité po ošetření psovi dopřát 3 dny klidový režim. Následně je vhodné se do aktivního života navracet pozvolna a pár dní se ještě vyvarovat větší fyzické zátěži, jako jsou tréninky, dlouhé vycházky, hry s dalšími psy, skoky z a na boudu/gauče,…. Obecně je dobré vyhýbat se situacím, kdy pes skáče a mohl by si ošetřené posuny vrátit zpátky do problematické pozice. Klidový režim je úměrný zdravotnímu stavu zvířete, čím je horší zdravotní stav, tím je potřeba dodržet delší klidový režim.

Historie Dornovy metody a její původ v ČR

Dornova metoda je pojmenovaná po Dieteru Dornovi, který vlastnil pilu v Lautrachu v Allgau. Zablokoval si páteř a vyhledal sedláka, o kterém bylo známo, že umí napravovat nesprávné postavení kostí zvířat (zejména koní) i lidí. Pan Dorn se po nápravě zad zajímal o hmaty, které mu sedlák ukázal. Po jeho smrti postupně pan Dorn vypracoval soubor hmatů, kterými následně pomáhal lidem. Tyto hmaty učil další lidi, kteří pojmenovali metodu po něm – tedy Dornova matoda. MgA. Zuzana Prouzová dovezla Dornovu metodu z Německa do České republiky a začala jí vyučovat spolu s Josefem Púrym. Andrea Dunová Dornovu metodu modifikovala na psy a koně a začala jí v České republice vyučovat společně se svým manželem Martinem Dunou.

(Zdroj: https://canineanatomyforbeginners.wordpress.com/skeletal-system/)

Zdroj: DUNOVÁ Andrea a ZEMANOVÁ Lenka. Dornova metoda pro zvířata, Celostní pohled na biomechaniku opěrného aparátu. Poznání Olomouc 2016. 257 s. ISBN 978-80-87419-56-4