KPPT, z.s., IĆO 03787532 kppt@email.cz 773 552 419 - Veronika Palová, 737 960 045 - Michaela Paulíčková, 723 666 867 - Helena Krejčí

Aprílový dogmaraton 2022

V pořadí 7. Aprílový dogmaraton se uskuteční 23.4.2022. Akce je zařazena do MČR dogmaratonu.

VÝSLEDKY

Děkujeme za vaši účast a již nyní se těšíme na příští ročník!

PROPOZICE

Termín: 23.4.2022

Základna: Široký Důl 86, 572 01 Široký Důl

Přihlašování: vyplněním přihlášky

Přihlášení je kompletní po připsání platby na účet klubu.

Trasy

DOGMARATON (42 +/- 5 km) – ženy (DW), muži (DM),
SHORT (20 +/- 5 km) – ženy (SW), muži SM),
BABY (do 10 km) – nesoutěžní trasa.

Startovné

DOGMARATON 400 KČ

SHORT 300 KČ

BABY 100 KČ

Startovné uhraďte převodem na transparentní účet KPPT, z. s. 2500756794 / 2010, variabilní symbol 230422, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení psovoda.

Se psem zapůjčeným z útulku na trasu SHORT a BABY (pes z útulku nebude absolvovat Dogmaraton) je startovné poloviční, členové KPPT či psi členů KPPT s psovodem nečlenem startují ZDARMA.

Startovné je po zaplacení nevratné, lze převést na náhradníka s dostatečným předstihem (zajistí si závodník sám, a informuje o tom pořadatele). Přihlášení je možné i po uzávěrce, je však o 100,- Kč vyšší a platí se až na místě konání akce.

Uzávěrka je 16.4.2022

Prezence a veterinární přejímka od 6:30 do 9:00 (platí pro všechny startující).

Pes musí být očkován povinným očkováním a závodu se účastní s odstupem min. 7 dní od vakcinace, podléhá kontrole očkovacího průkazu. Pes musí být řádně očipován. Pes musí být zdravý.

Briefing:

Pro trasu dogmaraton v čase 6:45 hod. Účastníci se při briefingu dozví podrobnosti o trati, kontrolních bodech a úskalích na trase.

Pro ostatní trasy bez briefingu.

Start:

 • 7:00 – 9:00 hod platí pro všechny kategorie
 • Startuje se pomocí elektronické časomíry. Každý závodník při prezenci dostane čip, který vrátí ihned po doběhnutí do cíle. Upevnění ideálně na noze závodníka pomocí neoprenového pásku. V případě ztráty čipu je závodník povinen zaplatit 200 kč.
 • Startuje se v libovolném pořadí.

Mapy

Potřebný výřez obdrží každý závodník při prezenci, příp. dle vlastního uvážení – KČT č. 50.

Kontrolní body

Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si závodník do startovací karty označí návštěvu kontrolního bodu. Alespoň na jednom kontrolním bodu bude „živá kontrola“. Náhodné kontroly se zaměří zejména na dodržování zákazu volného pohybu psů a na kontrolu povinné výbavy.

Pravidla a obecné podmínky účasti

 • Pes závodící v kategorii DOGMARATON je starší 12 měsíců!
 • Účast v závodu je umožněna pouze za dodržení všech ustanovení zákona. č.246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č.77/2004 Sb. v platném znění. Každý účastník ručí za škody způsobené svým psem.
 • Pes musí být po celou dobu závodu na vodítku (pružné šňůře, atp.), volný pohyb psa není možný! Pes nebude závod absolvovat na ostnatém ani škrtícím obojku, nejlépe bude vybaven postrojem a klasickým obojkem pro případ, že by se během cesty postroj pokazil. Platí i pro doprovod.
 • Závodníci jsou při závodu odkázáni sami na sebe, vstupují do něj na vlastní nebezpečí.
 • Závodník, který odstoupí z trasy, je povinen o tom telefonicky nebo osobně informovat pořadatele. Odvoz z trati za poplatek 100 – 250 Kč na požádání závodníka (dle vzdálenosti) pouze v čase 8 – 20 hod, závodník se přemístí na nejbližší kontrolní bod, případně záchytný bod (případně dle domluvy s pořadatelem).
 • V případě vážnějšího zranění psovoda, volejte ihned 155. V případě zranění psa, volejte organizátorům, kteří pro akci zajistili veterinární pohotovost.
 • Závodník mladší 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Závodníci ve věku 15 – 18 let předloží u prezence písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Ohleduplné chování k přírodě a ostatním účastníkům je pro účastníky samozřejmost.
 • Plnění pracovní třídy pro severská plemena bude umožněno (Sibiřský husky, Aljašský malamut, Grónský pes, Samojed), zájemci prosím vepište požadavek do přihlašovacího formuláře do pole poznámky, další informace o podmínkách na stránkách Klubu severských psů.
 • Případné protesty, návrhy na diskvalifikaci účastníků atp. je nutné nahlásit pořadateli do vyhlášení výtězů s důkazním materiálem, případně svědkem situace vedoucí k diskvalifikaci.
 • Zahraniční účastníci platí původní startovné až na místě.

Povinná výbava pro trasu DOGMARATON

Může být kontrolována na startu, kdekoli na trati i po příchodu do cíle!

 • pitná voda pro závodníka min. 0,5 l a pitná voda pro psa min. 0,5 l (může být ve společné nádobě),
 • miska na vodu pro psa,
 • lékárnička (1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie),
 • dvě botičky pro každého psa,
 • mapa dané oblasti – stačí ta od pořadatele,
 • čelová svítilna nebo baterka, (na uvážení závodníka může být i ta v telefonu),
 • startovací karta, kterou dostanete při prezenci,
 • reflexní prvky (počítají se i ty, které jsou součástí oblečení).

Doporučená výbava

Pro trasu DOGMARATON:

mobil, doporučujeme náhradní baterie do čelovky, nabíječku či náhradní baterii do mobilu, dle uvážení bivakové potřeby (stan, karimatka, alumaka…), pláštěnka. Zahraničním účastníkům doporučujeme uzavřít pojištění léčebných náhrad.

Pro trasy SHORT, BABY:

pitný režim pro psovoda a psa, náplasti, mobil, pláštěnka.
Zahraničním účastníkům doporučujeme uzavřít pojištění léčebných náhrad.

Nocleh:

 • Možnost přespání v sále budovy ve spacáku, k dispozici jsou WC a kuchyňka.
 • V autech na vyhrazeném parkovišti nebo ve vlastních stanech.

Vyhlášení výsledků:

 • DOGMARATON – neděle v 9 hod. (případně v sobotu, pokud do cíle dorazí alespoň 80 % závodníků).
 • SHORT – sobota v 17 hod

Uvedené časy jsou orientační a mohou se měnit, podle toho, kdy závodníci dorazí do cíle.

Ceny si budou účastníci přebírat výhradně osobně v době určené pořadatelem. Kdo se vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny. Po předchozí osobní domluvě s pořadatelem může ceny převzít pověřená osoba.
Vyhlašujeme vždy 3 nejrychlejší závodníky a tři nejrychlejší závodnice v kategorii DOGMARATON a SHORT, všichni ostatní, řádně přihlášení závodníci obdrží drobnou pozornost za účast.

Další informace

Odpovědnost účastníka:
Účastník je plně zodpovědný za chování své a svého psa po celou dobu konání akce, a to jak na trati, tak v prostoru ubytování. Je zakázáno používat fyzického pobízení, trestání a bolest působících pomůcek (pokud není zapotřebí použít fyzické síly při roztržce mezi psy). Účastník je povinen poskytnout psovi v případě potřeby první pomoc a vyhledat pomoc nejbližšího veterinárního lékaře. Pokud to vyžaduje zdravotní stav psa, musí jej z akce vyřadit. V takovém případě není účastník klasifikován. Účastník je povinen ohlásit pořadateli, že odstupuje ze závodu.

Diskvalifikace: V případě nepotvrzení kontrolního bodu nebo při hrubém, nelidském zacházení se psem.

Akce se řídí aktuálními vládními opatřeními (covid-19).