KPPT, z.s., IĆO 03787532 kppt@email.cz 773 552 419 - Veronika Palová, 737 960 045 - Michaela Paulíčková, 723 666 867 - Helena Krejčí

Aprílový Dogmaraton

VÝSLEDKY 9.10.2021

FOTOGRAFIE

Přípravy na 6. Aprílový dogmaraton jsou v plném proudu, tentokráte se uvidíme 9.10.2021 a pozor, není to Apríl! Akce je zařazena do MČR dogmaratonu.

V případě, že nebude možné závod uskutečnit z důvodu restrikcí vztahujících se na hromadné akce, dogmaraton uskutečníme online.

V případě zákazu cestování mezi okresy bude možné startovné převést do dalšího ročníku, případně vrátit.

Akce se řídí aktuálními platnými opatřeními (covid-19).

PROPOZICE

Termín: 9.10.2021

Základna: Moravská Třebová _ Sušice

Přihlašování: formulář najdete zde. Přihlášení je kompletní po připsání platby na účet klubu.

Trasy:

 • DOGMARATON (42 +/- 5 km) – ženy (DW), muži (DM),
 • SHORT (20 +/- 5 km) – ženy (SW), muži SM),
 • BABY (do 10 km) – nesoutěžní trasa.

Platba:

Převodem na transparentní účet KPPT, z. s. 2500756794 / 2010, variabilní symbol 091021, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení psovoda, připsání platby můžete sledovat zde.

 • Baby 100,-
 • Short 200,-
 • Dogmaraton 300,-

Se psem zapůjčeným z útulku na trasu SHORT a BABY (pes z útulku nebude absolvovat Dogmaraton) je startovné poloviční, členové KPPT či psi členů KPPT s psovodem nečlenem startují ZDARMA.

Startovné je po zaplacení nevratné, lze převést na náhradníka s dostatečným předstihem. Přihlášení je možné i po uzávěrce, je však o 100,- Kč vyšší a platí se až na místě konání akce. Uzávěrka je 2.10.2021 (poslední platby kontrolujeme 2 pracovní dny po uzávěrce.)

Prezence a veterinární přejímka od 6:30 do 8:30 (platí pro všechny startující)

Pes musí být očkován povinným očkováním a závodu se účastní s odstupem min. 7 dní od vakcinace, podléhá kontrole očkovacího průkazu. Pes musí být řádně očipován. Pes musí být zdravý.


Start: sobota 9.10.2021

DOGMARATON od 7:00 – 8:45
SHORT 8:30 -10:00 hod
BABY – kdykoliv během soboty
(závodníkům startujícím po skončení startovacího okna se započítává čas shodný s poslední minutou startovacího okna), startuje se v libovolném pořadí v časovém intervalu 1 minuty.

Mapy

Mapa DOGMARATON

Mapa SHORT

V papírové podobě dostanou všichni závodníci při prezenci.

Pravidla

Pravidla pro dogmaraton se řídí pravidly www.mcr-dogmaraton.cz

Obecné podmínky účasti

Pes závodící v kategorii DOGMARATON je starší 12 měsíců!
Účast v závodu je umožněna pouze za dodržení všech ustanovení zákona. č.246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č.77/2004 Sb. v platném znění. Každý účastník ručí za škody způsobené svým psem.
Pes musí být po celou dobu závodu na vodítku (pružné šňůře, atp.), volný pohyb psa není možný! Pes nebude závod absolvovat na ostnatém ani škrtícím obojku, nejlépe bude vybaven postrojem a klasickým obojkem pro případ, že by se během cesty postroj pokazil. Závodníci jsou při závodu odkázáni sami na sebe, vstupují do něj na vlastní nebezpečí.
Závodník, který odstoupí z trasy, je povinen o tom telefonicky nebo osobně informovat pořadatele. Odvoz z trati za poplatek 50-150 Kč na požádání závodníka (dle vzdálenosti) pouze v čase 8 – 20 hod a ze stanovišť uvedených v itineráři (záchytné body).
V případě vážnějšího zranění psovoda, volejte ihned 155. V případě zranění psa, volejte organizátorům, kteří pro akci zajistili veterinární pohotovost.
Závodník mladší 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.
Závodníci ve věku 15 – 18 let předloží u prezence písemný souhlas zákonného zástupce.
Ohleduplné chování k přírodě a ostatním účastníkům je pro účastníky samozřejmost.
Případné protesty, návrhy na diskvalifikaci účastníků atp. je nutné nahlásit pořadateli nejpozději do 7:00 v neděli 10.10. 2021 s důkazním materiálem, případně svědkem situace vedoucí k diskvalifikaci.
Zahraniční účastníci platí původní startovné až na místě.

Kontrolní body

Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si závodník do startovací karty označí návštěvu kontrolního bodu. Alespoň na jednom kontrolním bodu bude „živá kontrola“.

Povinná výbava pro trasu DOGMARATON

Může být kontrolována na startu, kdekoli na trati i po příchodu do cíle!

 • pitná voda pro závodníka min. 0,5 l a pitná voda pro psa min. 0,5 l (může být ve společné nádobě),
 • miska na vodu pro psa,
 • lékárnička (1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie),
 • dvě botičky pro každého psa,
 • mapa dané oblasti – stačí ta od pořadatele,
 • čelová svítilna nebo baterka, (na uvážení závodníka může být i ta v telefonu),
 • startovací karta, kterou dostanete při prezenci,
 • reflexní prvky (počítají se i ty, které jsou součástí oblečení).

Doporučená výbava

 • Pro trasu DOGMARATON: mobil, doporučujeme náhradní baterie do čelovky, nabíječku či náhradní baterii do mobilu, dle uvážení bivakové potřeby (stan, karimatka, alumaka…), pláštěnka.
 • Pro trasy SHORT, BABY: pitný režim pro psovoda a psa, náplasti, mobil, pláštěnka.

Zahraničním účastníkům doporučujeme uzavřít pojištění léčebných náhrad!

Nocleh: nocleh je možný v areálu ve vlastních stanech nebo autech. Ti co si chtějí dopřát větší komfort, nechť zkusí využít nabídky některého místního penzionu (každý dle vlastního výběru). Možnost drobného občerstvení na místě. V areálu bohužel nejsou sprchy.

Vyhlášení výsledků:
DOGMARATON …….. neděle v 9 hod. (případně v sobotu, pokud do cíle dorazí alespoň 80 % závodníků).
SHORT …………………. sobota v 17 hod
(Uvedené časy jsou orientační a mohou se měnit, podle toho, kdy závodníci dorazí do cíle.)

Ceny si budou účastníci přebírat výhradně osobně v době určené pořadatelem. Kdo se vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny. Po předchozí osobní domluvě s pořadatelem může ceny převzít pověřená osoba.
Vyhlašujeme vždy 3 nejrychlejší závodníky a tři nejrychlejší závodnice v kategorii DOGMARATON a SHORT, všichni ostatní, řádně přihlášení závodníci obdrží drobnou pozornost za účast.

Odpovědnost účastníka:
Účastník je plně zodpovědný za chování své a svého psa po celou dobu konání akce, a to jak na trati, tak v prostoru ubytování. Je zakázáno používat fyzického pobízení, trestání a bolest působících pomůcek (pokud není zapotřebí použít fyzické síly při roztržce mezi psy). Účastník je povinen poskytnout psovi v případě potřeby první pomoc a vyhledat pomoc nejbližšího veterinárního lékaře. Pokud to vyžaduje zdravotní stav psa, musí jej z akce vyřadit. V takovém případě není účastník klasifikován. Účastník je povinen ohlásit pořadateli, že odstupuje ze závodu.

Diskvalifikace: V případě nepotvrzení kontrolního bodu nebo při hrubém, nelidském zacházení se psem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *