KPPT, z.s., IĆO 03787532 kppt@email.cz 773 552 419 - Veronika Palová, 737 960 045 - Michaela Paulíčková, 723 666 867 - Helena Krejčí

APRÍLOVÝ DOGMARATON 26.9. – 27.9.2020

foto by Lenka foto by Míša foto by Hanka

VÝSLEDKY

5. ročník dogmaratonu na Svitavsku pod taktovkou KPPT, z. s.

Akce je zařazena do MČR dogmaratonu.

Trasy (vždy +-5 km):

Baby (do 10 km) – procházka, nesoutěžní
Short (cca 20 km) – ženy (SW), muži (SM)
Dogmaraton (cca 42 km) – ženy (DW), muži (DM)

Základna: Fotbalové hřiště Vendolí

Přihlašování na:
https://forms.gle/29ChvdM6srVryrBU6
Seznam registrovaných:
https: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y_F2OL_T8v___4h_X_jGgMAJrZGzweO7VFIiIjeIJqQ/edit?usp=sharing

Přihlášení je kompletní až po připsání platby na účet KPPT, z. s. viz. níže.

Platba:
převodem na transparentní účet KPPT, z. s. 2500756794 / 2010, variabilní symbol 1842020, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení psovoda, připsání platby můžete sledovat na klubu:https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2500756794

Baby 100,-
Short 200,-
Dogmaraton 300,-
Se psem zapůjčeným z útulku na trasu SHORT a BABY (pes z útulku nebude absolvovat Dogmaraton) je startovné poloviční, členové KPPT či psi členů KPPT s psovodem nečlenem startují ZDARMA.

Startovné je po zaplacení nevratné, lze převést na náhradníka s dostatečným předstihem (alespoň 14 dní před akcí). Přihlášení je možné i po uzávěrce, je však o 100,- Kč vyšší a platí se až na místě konání akce. Uzávěrka je 15.9.2020 (poslední platby kontrolujeme 2 pracovní dny po uzávěrce.)

Prezence a veterinární přejímka: všichni od 6:30 do 8:30

Start: sobota 26.9.2020
DOGMARATON od 7,00 – 8,45
SHORT 8:30 -10,00 hod
BABY – kdykoliv během soboty
(závodníkům startujícím po 10.00 je do karty zapsán startovací čas shodný s poslední minutou startovacího okna), startuje se v libovolném pořadí v časovém intervalu 1 minuty.

Mapy všech tras budou vyvěšeny minimálně týden před akcí na webu klubu www.kppt.cz

Hlavní trasa DOGMARATON je součástí MČR dogmaratonu.

Obecné podmínky účasti:
Pes musí být očkován povinným očkováním a závodu se účastní s odstupem min. 7 dní od vakcinace, podléhá kontrole očkovacího průkazu. Pes musí být zdravý. Pes závodící v kategorii DOGMARATON je starší 12 měsíců!
Účast v závodu je umožněna pouze za dodržení všech ustanovení zákona. č.246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č.77/2004 Sb. v platném znění. Každý účastník ručí za škody způsobené svým psem.
Pes musí být po celou dobu závodu na vodítku (pružné šňůře, atp.), volný pohyb psa není možný! Pes nebude závod absolvovat na ostnatém ani škrtícím obojku, nejlépe bude vybaven postrojem a klasickým obojkem pro případ, že by se během cesty postroj pokazil. Závodníci jsou při závodu odkázáni sami na sebe, vstupují do něj na vlastní nebezpečí.
Závodník, který odstoupí z trasy, je povinen o tom telefonicky nebo osobně informovat pořadatele. Odvoz z trati za poplatek 50-150 Kč na požádání závodníka (dle vzdálenosti) pouze v čase 8 – 20 hod a ze stanovišť uvedených v itineráři (záchytné body).
V případě vážnějšího zranění psovoda, volejte ihned 155. V případě zranění psa, volejte organizátorům, kteří pro akci zajistili veterinární pohotovost.
Závodník mladší 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.
Závodníci ve věku 15 – 18 let předloží u prezence písemný souhlas zákonného zástupce.
Ohleduplné chování k přírodě a ostatním účastníkům je pro účastníky samozřejmost.
Případné protesty, návrhy na diskvalifikaci účastníků atp. je nutné nahlásit pořadateli nejpozději do 7:00 v neděli 27.9. 2020 s důkazním materiálem, případně svědkem situace vedoucí k diskvalifikaci.
Zahraniční účastníci platí původní startovné až na místě.

Kontrolní body:
Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si závodník do startovací karty označí návštěvu kontrolního bodu. Alespoň na jednom kontrolním bodu bude „živá kontrola“.

Povinná výbava (může být kontrolována na startu, kdekoli na trati i po příchodu do cíle), platí pro trasu DOGMARATON:
– lékárnička (1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie),
– strava a pití pro člověka (pití v odlišné nádobě než voda pro psa),
– strava a min. 1 litr vody pro každého psa, se kterým účastník startuje, miska pro psa,
– čelová svítilna nebo baterka, (na uvážení závodníka může být i ta v telefonu),
– startovací karta, kterou dostanete při prezenci,
– dvě botičky pro každého psa, se kterým vyrazí účastník na trať,
– NABITÝ mobil,
– reflexní prvky (počítají se i ty, které jsou součástí oblečení).

Doporučená výbava:
– pro trasu DOGMARATON: doporučujeme náhradní baterie do čelovky, nabíječku či náhradní baterii do mobilu, dle uvážení bivakové potřeby (stan, karimatka, alumaka…), pláštěnka.
– pro trasy SHORT, BABY: pitný režim pro psovoda a psa, náplasti, mobil, pláštěnka

Zahraničním účastníkům doporučujeme uzavřít pojištění léčebných náhrad!

Nocleh: v areálu fotbalového hřiště lze postavit stan, dá se přespat i v sálku chovatelny za poplatek 50,- Kč (nutno mít vlastní podložku a lůžkoviny).

Vyhlášení výsledků:
DOGMARATON …….. neděle v 9 hod. (případně v sobotu, pokud do cíle dorazí alespoň 80 % závodníků).
SHORT …………………. sobota v 17 hod
(Uvedené časy jsou orientační a mohou se měnit, podle toho, kdy závodníci dorazí do cíle.)

Ceny si budou účastníci přebírat výhradně osobně v době určené pořadatelem. Kdo se vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny. Po předchozí osobní domluvě s pořadatelem může ceny převzít pověřená osoba.
Vyhlašujeme vždy 3 nejrychlejší závodníky a tři nejrychlejší závodnice v kategorii DOGMARATON a SHORT, všichni ostatní, řádně přihlášení závodníci obdrží drobnou pozornost za účast.

Odpovědnost účastníka:
Účastník je plně zodpovědný za chování své a svého psa po celou dobu konání akce, a to jak na trati, tak v prostoru ubytování. Je zakázáno používat fyzického pobízení, trestání a bolest působících pomůcek (pokud není zapotřebí použít fyzické síly při roztržce mezi psy). Účastník je povinen poskytnout psovi v případě potřeby první pomoc a vyhledat pomoc nejbližšího veterinárního lékaře. Pokud to vyžaduje zdravotní stav psa, musí jej z akce vyřadit. V takovém případě není účastník klasifikován. Účastník je povinen ohlásit pořadateli, že odstupuje ze závodu.

Diskvalifikace: V případě nepotvrzení kontrolního bodu nebo při hrubém, nelidském zacházení se psem