KPPT, z.s., IĆO 03787532 kppt@email.cz 773 552 419 - Veronika Palová, 737 960 045 - Michaela Paulíčková, 723 666 867 - Helena Krejčí

AGIHRÁTKY 17.9.2022

Výsledky https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yobgE3ZaelthQrmTCe8Ieavvehb_gWLCtqpkLxQiFtc/edit?usp=sharing

Zveme Vás na Agihrátky konané 17.9.2022 na fotbalovém hřišti v Opatovci u Svitav (GPS 49.8039772N, 16.4812486E).

Přihlášení: vyplněním přihlášky na následujícím odkaze Přihláška na Agihrátky 2022 (google.com)

Startovné :
250,-Kč za prvního psa
200,- Kč za každého dalšího psa stejného psovoda
Soutěž – 50 Kč
Startovné uhraďte převodem na transparentní účet KPPT, z. s. 2500756794 / 2010, variabilní symbol 17092022, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení psovoda.

Uzávěrka :
15.9.2022 nebo do naplnění kapacity. Kapacita je 70 týmů. Přihláška je platná po uhrazení.

Začátečníci
Pro psy ve věku od 14.měsíce.
Snížená výška překážek, L 45, M 25, S 10cm. Po domluvě lze i nižší, ale vyhlášen bude ve své kategorii.. Max. 12 překážek, pouze tunely a skokové překážky.
Pes nesmí na oficiálních závodech závodit v kategorii A1 a vyšší.
Za chybu se počítá pouze shozená tyčka skokové překážky. Diskvalifikace je možná pouze za hrubé zacházení se psem, po vyvenčení psa na parkuru, při opuštění parkuru na dobu delší než 30 sekund nebo za neopravení chybně překonané/nepřekonané překážky.
Je možné si nechat psa na startu přidržet a startovat s hračkou nebo s nedrobivým pamlskem, odměna je ale možná až po doběhu – mimo závodní prostor.
Pes na sobě nesmí mít obojek ani postroj

Pokročilý
Pro psy od 18. měsíce věku.
Kategorie L 50, M 30, S 20 cm. Max. 15 překážek, budou použity tunely, skokové překážky, dálka a slalom.
Odmítnutí se nepočítají, pouze chyby. Diskvalifikace je za opuštění parkuru, vyvenčení psa na parkuru, překonání překážky z jiného směru než určeného a za hrubé zacházení se psem.
Tým nesmí na oficiálních závodech startovat v kategorii A3

Soutěže
Slalomář – trať složená ze skokové překážky, jako start i cíl, slalomu a tunelu. Slalom se jde dvakrát a rozhoduje čas. Chyba ve slalomu se musí opravit.
Minimální počet přihlášených týmů je 10.

Vyhlašování Oceněni budu první 3.místa v každé kategorii a součty.

Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb., v platném znění na ochranu zvířat proti týrání. Každý pes musí mít platná povinná očkování, bude u prezence kontrolováno.
Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu. Pořadatel neodpovídá za škody způsobeném psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.
V souladu s účinností nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že závod bude fotograficky a kamerově dokumentován. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií a videí na webu a sociálních sítích závodu.